Beleggingsvolume in Nederlands zorgvastgoed verdrievoudigd

Beleggingsvolume in Nederlands zorgvastgoed verdrievoudigd

De belangstelling van nationale en internationale beleggers voor zorgvastgoed groeit sterk. De investeringen zijn in twee jaar tijd meer dan verdrievoudigd. Dit concluderen Syntrus Achmea Real Estate & Finance en CBRE in een gezamenlijke publicatie.

Institutionele, beursgenoteerde en private beleggers ontdekken de gezondheidszorg. Bedroegen de investeringen in 2013 nog maar 100 miljoen euro in 2013, in 2014 was het 285 miljoen euro en in 2015 338 miljoen euro. De transacties tussen zorginstellingen en woningcorporaties zijn bij het onderzoek buiten beschouwing gelaten.

Vastgoed in de care is populair
De afgelopen jaren is er geïnvesteerd in uiteenlopende typen zorgvastgoed, waaronder gezondheidscentra, klinieken en woon-zorgconcepten, voor zowel lichte als zware zorg. De voorkeur van beleggers gaat vooral uit naar vastgoed in de care. Ruim 75 procent van de investeringen vindt plaats in de care. Dit komt volgens de onderzoekers doordat dit type vastgoed vaak een woonfunctie heeft en makkelijk gebruikt kan worden voor andere doeleinden. Bij de investeringen in de care gaat het vaak om meerdere types zorgvastgoed. Zo worden levensloopbestendige woningen regelmatig in hetzelfde gebouw ondergebracht als intramurale zorgwoningen. Binnen de cure gaat de belangstelling van beleggers in de periode 2009-2015 vooral naar gebouwen met eerstelijnsfuncties.

Buitenlandse beleggers
Opvallend is dat buitenlandse investeerders Nederlands zorgvastgoed hebben ontdekt. Na alle veranderingen de afgelopen jaren is er nu duidelijkheid over de regelgeving. Een andere verklaring is dat de rendementen in Nederland mogelijk hoger liggen. Jeroen Hermus, associate director Healthcare CBRE: ‘De eerste transacties van beleggers uit onder meer België, Zwitserland, de Verenigde Staten en Azië hebben reeds plaatsgevonden. Wij verwachten dat door de toenemende marktwerking in de sector het beschikbare aanbod van goede beleggingsproducten en het volume verder zullen toenemen.’

Rendementen dalen, prijzen stijgen
De bruto-aanvangsrendementen vertonen een dalende trend, maar zijn nog wel hoog vergeleken met andere sectoren. Het bruto-aanvangsrendement is de aanschafsprijs gedeeld door de opbrengst in het eerste jaar. In 2008 was deze bijna 8 procent, in 2015 nog maar 7 procent. Dat duidt erop dat de prijzen van het vastgoed stijgen. Dat is gunstig voor beleggers, omdat hun bezit in waarde toeneemt.

Steeds meer investeerders
De onderzoekers zijn optimistisch over de toekomst. Er zijn veel partijen in de zorg die overwegen om hun vastgoed te verkopen en weer terug te huren. Ook is er relatief veel zorgvastgoed verouderd, waardoor er een groeiende noodzaak is om deze te vervangen. Joost de Baaij, onderzoeker bij Syntrus Achmea RE&F: ‘Zorgvastgoed is een uitstekende diversifier in de vastgoedportefeuille. De herziening van het stelsel van langdurige zorg en de transitie naar meer marktgedreven zorg hebben de ontwikkeling van moderne, toekomstbestendige zorgconcepten in de hand gewerkt. Daar komt bij dat de huurinkomsten in deze sector minder conjunctuurgevoelig zijn en dat zorgwoningen een uitstekend beleggingsalternatief zijn voor schaars beschikbare reguliere huurwoningen. Voor investeerders in zorgvastgoed geldt dat zij op de (middel)lange termijn mooie kansen kunnen verzilveren en dat er op korte termijn een extra early-adopterpremium valt te behalen.’

Bron: Zorgvisie.nl 

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.